Thailand

Thailand leren kennen begint bij het zoeken van onze website.

Lees meer over:

MensenRespectEtenKlimaatGeografieEconomieCultuur

De mensen

Als je naar Thailand gaat of bij Thaise mensen op bezoek gaat, moet je iets afweten van de Thaise gebruiken. Niet alles is namelijk zoals in Nederland. De belangrijkste gebruiken zetten we hieronder op een rijtje.

De Thaise volksaard komt goed tot uitdrukking in de begrippen 'Sanuk' en 'Sabai'. Sanuk betekent zo ongeveer 'gezellig' en Sabai 'gelukkig', maar dat blijven matige vertalingen. Thais grijpen elke gelegenheid aan om iets 'sanuks' te bedenken (eten met vrienden, ergens wat gaan drinken, een kaartje leggen, enzovoort). Maar ook gewoon even het werk onderbreken en wat babbelen is al 'sanuk'. Maar we zeiden het al: ons woord 'gezellig' is maar een schrale vertaling die maar een klein deel van de lading dekt. Als u ooit gezien heeft hoeveel plezier een aantal Thais met elkaar kunnen maken om niks, dan begint u al een beetje te begrijpen dat 'sanuk' nastreven meer een levenshouding is dan dat het gericht zou zijn op een enkele gebeurtenis of slechts een moment. Tja, en als je vaak een 'sanuk'-situatie bereikt, word je vanzelf 'sabai'. Als u een tijdje in Thailand verblijft, gaat u al gauw de diepere betekenissen en wijdere strekking van deze begrippen begrijpen.

Gedrag op straat
Zelfs de armste Thais lopen in schone kleding in onberispelijke staat over straat. Het heeft te maken met beschaving en waardigheid; beide begrippen zijn diep in de samenleving geworteld. De gevolgen daarvan zijn voor westerlingen duidelijk zichtbaar: graffiti ziet men nergens, en ook zijn er nergens sporen van vandalisme te zien. Eigenlijk is dit samen te vatten in n woord: beschaving. Dat gaat zelfs zo ver dat mannen en vrouwen elkaar niet kussen op straat en de ouderen lopen zelfs niet hand in hand, al is dat onder jongeren in Bangkok al aan het veranderen. Hoe druk het ook is op straat, het zal slechts zelden gebeuren dat een Thai tegen u oploopt of u per ongeluk aanraakt - Thais zijn meesters in het voorkomen daarvan. Ook bij bushaltes en liften wordt keurig gewacht en niet voorgedrongen - als dat toch gebeurt zijn dat bijna altijd Chinezen. Ook zijn de Thai uiterst beleefd en voorkomend; niet alleen tegen u als westerling, maar ook tegen elkaar.

Respect en sociale verhoudingen
De sociale verhoudingen in Thailand zijn gebaseerd op respect, soms in zodanige vormen dat wij westerlingen daarbij in verlegenheid raken. Zo heeft elke Thai diep respect voor zijn baas. Wij zien dat misschien als kruiperigheid maar komt voort uit de gedachte dat men om respect te betuigen altijd zijn hoofd lager moet houden dan de hogere in rang. Dus houden de Thais hun hoofd lager dan elk Boeddhabeeld dat ze passeren of waarbij ze in de buurt komen, maar doen datzelfde bij andere mensen, als deze hoger geplaatst zijn. Natuurlijk lukt het in de praktijk niet altijd om het hoofd daadwerkelijk lager te houden, maar het proberen wordt gewaardeerd.
Schoolkinderen betuigen elke ochtend, voordat de lessen beginnen, respect aan hun leraren. Elke leraar in Thailand wordt diep gerespecteerd door zijn of haar leerlingen.
Van nature hebben Thais ook diep respect voor oudere mensen. En dat tonen van respect voor ouderen geldt niet alleen voor jongeren, maar voor alle Thais van alle leeftijden, zolang ze jonger zijn dan de ander. Maar het is de standaard beleefdheidsvorm om oudere mensen aan te spreken die men niet persoonlijk kent. Deze term komt rechtstreeks voort uit het diepe respect dat Thais voor hun ouders hebben; ouders en grootouders wonen dan ook bij de kinderen thuis en worden door hen verzorgd. Als je een Thai vertelt dat onze bejaarden in verzorgingstehuizen zitten, vinden de Thais dat onbegrijpelijk. Zoiets doe je toch niet! Als u 50+ bent zult u in geen enkel land ter wereld zo respectvol, voorkomend, aardig en vriendelijk behandeld worden als in Thailand!

Preutsheid en ongeremdheid
Nog een ondoorgrondelijke tegenstelling in de Thaise volksaard: aan de ene kant is men ongelooflijk preuts (geen handjes vasthouden op straat, Thais gaan altijd volledig gekleed te water) en aan de andere kant kijkt men met veel minder misprijzen naar seksuele extravagantie en prostitutie. Prostitutie wordt niet zelden als eerzaam gezien ten opzichte van bijvoorbeeld stelen; voor velen, vooral uit de straatarme Isan-streek, is prostitutie gewoon een economische activiteit. Als je steelt ben je een dief en verdien je geen respect; als je met prostitutie je brood moet verdienen, dan is dat helaas een noodzakelijke beroepsvorm. Wat overigens niet wegneemt dat er ook onder de "verborgen" prostitus (meisjes en vrouwen die niet in een beerbar of gogo-bar werken, maar wel tegen betaling met heren meegaan), ook velen zijn met een goede opleiding; maar met prostitutie verdien je veel mr. Bekend zijn de verhalen van goed opgeleide vrouwen die met een paar jaar in de prostitutie werken genoeg verdienen om een eigen zaak te beginnen en daarna hun duistere verleden verdonkeremanen en zich louter als succesvolle jonge zakenvrouw presenteren. Geheel of gedeeltelijk tot vrouw omgebouwde heren ("katoeys") zijn een algemeen geaccepteerd verschijnsel, ook als deze figuren zich in de prostitutie begeven.

Opwinding en commotie
Het ergste dat een Thai kan overkomen is het lijden van gezichtsverlies. Een Thai lijdt al gezichtsverlies bij het uiten van milde kritiek. Enig onderscheid tussen lichte opbouwende kritiek en zware afbrekende kritiek wordt daarbij niet gemaakt. Hoe u dan wl terechte kritiek op Thais kunt uitoefenen, is een ingewikkelde zaak, die veel tact en inzicht in de Thaise ziel vereist. In principe zult u als vakantieganger zelden of nooit op dit probleem stuiten, zeker als u zich aan de volgende principes houdt:

Persoonlijke hygine
De Thais zijn uiterst propere mensen; ze wassen zich wel 3 keer per dag en trekken even vaak schone kleren aan. Thais gebruiken niet zoveel zuivelproducten zoals melk en kaas; westerlingen wl. De meeste westerlingen zweten nogal in een tropisch klimaat, en Aziatische mensen kunnen westerlingen dan ruiken; aangenomen wordt dat dit komt doordat wij kaas consumeren. Daarom is het goed als u in Thailand minstens tweemaal per dag onder de douche gaat, en steeds schoon ondergoed en een schoon hemd of blouse aantrekt.

Omgang met dieren
Voor olifanten hebben de Thais ook een diep respect, al komt ook bij toeristische olifantenattracties dierenmishandeling voor: men gunt de dieren hun rustperiodes niet als er veel toeristen zijn en straft de dieren als deze laten merken dat ze er genoeg van hebben. Katten worden algemeen nog als nuttig gezien vanwege het vangen van muizen en ratten, maar met de omgang met honden is het doorgaans treurig gesteld in Thailand. Natuurlijk zijn er uitzonderingen: Thais die met honden omgaan zoals ook westerlingen dat doen, maar het gaat dan helaas om een kleine minderheid. De meerderheid moet weinig van honden hebben. Er zijn dan ook honderdduizenden zwerfhonden in Thailand, die vaak afschuwelijke wonden hebben en onder de schurft zitten. U ziet ze veel in en bij tempels, omdat ze op tempelgronden beschermd worden door de monniken. Sommige honden die zich in de steden en dorpen in bepaalde sois hebben 'gevestigd' krijgen nog wel eens wat eten toegeworpen van de bewoners, maar de meeste straathonden leiden een armzalig en ellendig bestaan. In sommige delen van Thailand wordt zelfs hondenvlees (vooral van puppies) gegeten, iets dat overigens in andere Aziatische landen (met name China) op veel grotere schaal gebeurt. Gelukkig komen er steeds meer dierenasiels die de ergste crepeergevallen onder de honden van de straat halen, laten behandelen door een dierenarts en er een goed tehuis voor zoeken. Deze asiels zijn bijna altijd het initiatief van westerlingen, en zijn volkomen afhankelijk van liefdadigheid.

Nog enkele (eigen)aardigheden
Thais kunnen geen 'nee' zeggen. Nou ja, ze kunnen het wel, maar ze doen het liever niet. Want 'nee' zeggen betekent in hun ogen vaak gezichtsverlies. Dat kan nog wel eens knap lastig worden als u een Thai vraagt of u voor een bepaalde bestemming links- of rechtsaf moet, en hij of zij dat niet weet. De kans is groot dat de Thais dan net doen alsof ze het wl weten en u doodleuk de verkeerde kant op sturen (of, per ongeluk de goede kant, want daarop is dan 50% kans). Zegt een Thai iets in de geest van "Maybe it's on the left" dan weet u door dat "Maybe" zeker dat hij of zij het niet weet! Nog lastiger wordt het als u in een (poging tot) gesprek vraagt of hij of zij begrijpt wat u bedoelt. Het antwoord zal nooit "nee" zijn, maar altijd "yes", ook als hij of zij geen flauw idee heeft waar u het over hebt. Gelukkig krijgt het gezicht van de Thais in die gevallen dan meestal een nogal wazige uitdrukking, en dat weet u zeker dat u het dan nog maar eens moet uitleggen, maar dan in andere bewoordingen. Als tijdens een gesprek Thais niet begrijpen wat de farang zegt, maken veel farangs de dodelijke fout om hun woorden te herhalen, maar dan wat harder. Dit is om twee redenen ernstig verkeerd. Ten eerste is de Thai niet slechthorend, dus hij of zij hoort u wel, maar begrijpt u niet; harder praten schiet dus niet op. En ten tweede is ook een lichte stemverheffing al een reden voor een Thai om zich terug te trekken: stemverheffing is gerelateerd aan een conflict in de ogen van de Thai, en dat is nu juist wat deze mensen van kinds af aan hebben geleerd te vermijden.
Afspraken met Thai zijn ook een vaak ingewikkelde zaak. Thais hebben een heel andere moraal over zich aan de tijd houden dan westerlingen. Als een Thai meerdere uren te laat op een afspraak komt, vindt hij of zij dat geen enkele reden voor de ander om moeilijk over te doen. Men is er nu toch? Wat zeur je dan? Bovendien hebben de Thais een andere tijdsindeling: zij hebben per dag 4 perioden van 6 uur, in plaats van 2 perioden van 12 uur (in de Angelsaksische wereld) of 24 uur (in de rest van de westerse wereld). Probeer er dus altijd achter te komen dat bij een afspraak u beiden dezelfde tijd bedoelt. Gebruik daarbij het Engelse "a.m." en "p.m." ('a.m." voor tijden vanaf middernacht tot 12 uur 's middags, en "p.m." voor tijden na 12 uur 's middags tot middernacht. Thais die als chauffeur en/of gids of in de hotelbranche werkzaam zijn hebben praktisch zonder uitzondering allemaal geleerd dat het belangrijk is dat ze punctueel op tijd zijn bij afspraken met toeristen. En verreweg de meesten houden zich ook daaraan.

De begroeting
De meeste Thai kennen onze manier van handen schudden wel, maar gebruiken toch liever de "wai"; bij deze vorm vouw je je handpalmen tegen elkaar ter hoogte van je borst. Er ontstaat zo een soort kegelvorm, die doet denken aan de Lotusbloem. Deze bloem is heel belangrijk binnen het Boeddhisme, de grootste godsdienst in Thailand. Ook hoor je je hoofd een beetje te buigen bij het maken van die "wai". Deze "wai" is vooral erg belangrijk als je een ouder iemand begroet; de jongste wordt geacht het gebaar te beginnen.

Kleding
Korte broeken, T-shirts en korte jurkjes zul je ook in Thailand veel zien. Met dat warme weer zijn ze heerlijk om te dragen. Toch moet je met deze kleding in sommige situaties oppassen. Als je een tempel binnengaat, moet je altijd je schoenen uitdoen. In sommige gevallen moeten blote benen of schouders afgedekt worden met een omslagdoek. Vaak kun je die zo lenen of moet je een klein beetje huur betalen. Een pet of hoedje moet je in een tempel ook afzetten. Als je in duurdere restaurants of hotels komt, moet je je natuurlijk ook wat netter kleden.

Het is aan de ene kant te begrijpen dat westerse toeristen vanwege de hitte zo weinig mogelijk kleren aan willen. U ziet ze dan ook vaak lopen: westerse mannen met shorts of bermuda's aan, met hun witte benen. Inderdaad, dat ziet er niet uit; dat is dan de andere kant. De Thais gruwen er van, ook van de jonge westerse mannen met hun mouwloze T-shirts. Ze zullen er nooit iets van zeggen, maar de Thais beschouwen dit soort kledij als onbeschaafd. Kijk maar: Thaise mannen dragen nooit shorts of bermuda's (behalve aan het strand soms), maar altijd een lange broek. Thaise vrouwen dragen ook nooit een kort broekje, alleen barmeiden doen dat (maar die lopen vaak zelfs in bikini rond), en denk maar niet dat de Thais dat een prettig gezicht vinden! Eigenlijk is een korte broek alleen getolereerd als u een hele dag door het land moet reizen of op, of op weg naar en van het strand. En zeker in Bangkok is overdag in korte broek rondlopen ongepast. Moeilijker wordt het in tempels. Niet voor niets staan bij elke bekende tempel mensen die als beroep hebben om op te letten dat westerlingen gepast gekleed naar binnen gaan. Korte broeken en mouwloze T-shirts bij mannen, en blote armen, overdadige dcollets en korte rokjes en broekjes bij vrouwen zijn taboe. Er worden omslagdoeken verhuurd voor een paar Baht of uitgeleend (tegen statiegeld) voor het bezoek aan de tempel.

Respect voor Boeddha
Zoals gezegd moet je je in een tempel netjes kleden, en op blote voeten lopen. Klim nooit op een Boeddhabeeld, ook al zou je er zo'n mooie foto mee kunnen maken. Blijf ook van oude muren af, soms bevinden ze zich op heilige grond. Wanneer je op de grond gaat zitten, zorg dan dat je voeten niet richting een Boeddhabeeld wijzen; dat is heel erg onbeleefd. Ga in de kleermakerszit zitten of leg je benen schuin weg.

Respect voor andere mensen
Net als bij een Boeddhabeeld mag je ook nooit met je voeten naar iemand anders wijzen. Je voeten worden beschouwd als het laagste spirituele deel van het lichaam. Raak ook nooit het hoofd van een Thai aan. Het hoofd is het hoogste spirituele deel en dus mag je dat alleen met toestemming aanraken. Respect wordt ook verwacht van andere mensen. Thai zijn er trots op een natie te zijn dat nooit ingelijfd is. Zelfs tijdens de tweede wereldoorlog is Thailand niet "bezet" geweest, maar hebben de Japanners (noodgedwongen) recht van overpad gegeven. Deze trots kan je tweemaal per dag horen als om 08:00 en om 18:00 uur het nationale volkslied (gezongen versie) op straat gehoord kan worden. Mensen die dit horen staan dan stil.

Respect voor de koning
Het Thaise volk kent een aan aanbidding grenzend respect voor hun koning die inmiddels al 60 jaar op de troon zit. De koning zit, net zoals in Nederland, aan het hoofd van de regering en is onschendbaar. Nu moet gezegd zijn dat koning Bhumibol en zijn gemalin inderdaad zeer goede vorsten zijn voor hun onderdanen en het land. Zij hebben talloze projecten opgestart voor verbetering van het lot van arme mensen en bedreigde dieren, en het is een publiek geheim dat ze dit allemaal betaald hebben uit hun priv-vermogen. In de loop der jaren (koning Bhumibol regeert al vanaf 1946) is dat opgelopen tot een astronomisch totaalbedrag. Hoewel de Thaise grondwet de koning geen officile rechten geeft, is het alom bekend dat hij achter de schermen aan vele touwtjes trekt en feitelijk almachtig is. Het is een zegen dat deze vorst daarbij de verworven democratische rechten en de belangen van zijn volk steeds als prioriteit stelt - dat is een van de vele redenen waarom hij zo geliefd is. Koning Bhumibol is een uitstekend musicus (hij speelt saxofoon) en componist. Hij speelde onder andere samen met Benny Goodman en heeft meerdere alom gewaardeerde jazzcomposities op zijn naam staan. De koning is trouwens ook in andere opzichten een erudiet man: hij spreekt 4 vreemde talen vloeiend.  Het eerbied voor de koning wordt onder meer getoond bij het begin van een film in de bioscoop; gasten worden geacht te gaan staan als het lied van de koning wordt getoond op het scherm.

Het eten
De Thai houden van veel en lekker eten. Dat doen ze vooral in allerlei kleine hapjes de hele dag door. Daarom zie je ook overal eetstalletjes op straat, waar je 24 uur per dag de heerlijkste dingen kunt eten. Let er wel op dat wij als Westerlingen het eten vaak heel pittig vinden. De eerste dagen zul je daar flink aan moeten wennen. Als het even te heet wordt kun je het beste een hapje rijst nemen. Dat werkt veel beter dan water. Wil je iets wat minder gekruid, dan moet je vragen om "mai phet". Je kunt trouwens gerust bij zo'n stalletje iets eten. Het eten wordt meestal in een gloeiend hete wok klaargemaakt dus bacterin overleven het niet. Om de dorst te lessen kun je het beste een glaasje vruchtensap drinken of water uit een fles. Water uit de kraan is namelijk niet aan te raden; flessen mineraalwater zijn echter overal te koop.

Top

Cultuur De taal Geschiedenis Evenmementen

De taal

De Thaise taal is voor Westerlingen een lastige taal om te leren. Net als het Chinees gebruikt het een tonenstelsel met vijf tonen. Iedere lettergreep kan hoog, midden, laag, stijgend en dalend worden uitgesproken, en kan iedere keer iets anders betekenen. Je moet dus heel goed oppassen hoe je iets uitspreekt. Ook bij het vragen naar de weg of het aanspreken van een taxichauffeur moet je op de juiste uitspraak letten. Probeer een naam ook altijd op verschillende manieren te laten klinken; de goede manier zit er dan vast tussen.

Om beleefd te zijn eindig je iedere zin met krub (als man) of kha (als vrouw). Phom is het mannelijke woord voor "ik" en dii-chan is de vrouwelijke versie. Om je een klein beetje te kunnen redden, zie je hieronder wat woorden en zinnen. Het is heel erg moeilijk (eigenlijk onmogelijk) om precies aan te geven hoe je ze uitspreekt. Je zult ze dus in het echt moeten oefenen en eventueel je uitspraak aanpassen. Gelukkig spreken veel mensen in Thailand een beetje Engels, en ze willen je er altijd wel bij helpen.

Hallo of tot ziens sawat-dii (♂: krub / ♀: kha)
Dank u wel khawp khun (♂: krub / ♀: kha)
Geeft niet / geen probleem mai pen rai (♂: krub / ♀: kha)
Spreekt u Engels? khun phut phasaa angrit dai mai?
Mijn naam is ........ phom / diichan cheu ......
Ja Chai
Nee Mai chai
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 nung sng saam sii haa hk chet phet kao sib
11,12,100,1000,10000 sib-et sib-sng roy pan meung
1463 pan-sii-loy-h-sib-saam

De geschiedenis

Tot 1966 werd door deskundigen gedacht dat Thailand een achtergebleven gebied was, waar de Chinezen zo'n 4000 jaar geleden naartoe waren getrokken. Vanaf die tijd zou Thailand zich ontwikkeld hebben. Maar in dat jaar 1966 werden er in het noorden van Thailand potscherven gevonden, die veel ouder waren dan de oudste dingen die we van de Chinezen kennen. Het bleek dat er al in 4000 voor Christus mensen in dat gebied woonden. Die verbouwden rijst en hielden een soort vee om in leven te blijven. En in 2500 voor Christus konden die mensen al pottenbakken en brons maken. Dat waren hele belangrijke dingen, want als je kon pottenbakken, kon je potten en kruiken maken om eten in te bewaren. En bronzen gereedschappen waren veel sterker dan die van steen en dus gingen ze veel langer mee.

De mensen zelf woonden eigenlijk in een veel groter gebied. In heel Azi woonden mensen die we nu Austro-Thai noemen. Op een gegeven moment ging een bepaalde groep mensen zich verzamelen. Zij vonden het belangrijk om aan te geven dat ze bij elkaar hoorden en stichtten het koninkrijk Thailand. Dat was pas in de 13e eeuw. Eigenlijk bestaat Thailand dus nog maar zo'n 700 tot 800 jaar. Van vr het ontstaan van Thailand is niet zoveel bekend. Er werd toen nog niets opgeschreven, dus we weten alleen wat door geschriften van andere volkeren die met de Thai in aanraking zijn geweest. En natuurlijk zijn er dingen in de grond gevonden zoals potscherven of funderingen van gebouwen. Die hebben ons ook veel over de geschiedenis van Thailand verteld.

De grenzen die nu het huidige Thailand aangeven, hebben niet altijd zo gelopen. Eigenlijk bestond Thailand eerst uit een heleboel kleine koninkrijkjes. De oorspronkelijke Thaise mensen kwamen uit een gebied ten Noorden van Thailand. Ze werden door de Khmers, een volk dat komt uit het gebied dat nu Cambodja heet, ingehuurd om als soldaat te vechten. Die Khmers kregen later trouwens vaak ruzie met de Thai en er werden tussen 1100 en 1800 heel veel oorlogen gevoerd. De Thai werden door de Khmers Syam genoemd, wat "gebruind" betekent. Later zou de naam Siam de eerste naam voor het koninkrijk Thailand zijn.

En koning uit die periode was heel belangrijk. Dat was koning Ramkhamhaeng van Sukhothai. Die liet de geschreven taal ontwikkelen en bracht daardoor verschillende Thaise stammen (volkeren) bij elkaar. Over hem werd gezegd: "Hij (de koning) heeft een klok opgehangen in de nabijgelegen poort. Als een burger ernstige klachten heeft, luidt hij de klok... (en koning Ramkhamhaeng) zal zich met deze man verstaan, zijn klachten aanhoren en een rechtvaardig besluit nemen."

Een andere belangrijke gebeurtenis vond plaats in 1351. Prins Utong stichtte toen een ander koninkrijk, namelijk dat van Ayutthaya. Dat groeide al snel uit tot een heel belangrijk koninkrijk. Er was een hele bloeiende cultuur met prachtige gebouwen. Heel veel Europese handelsreizigers zoals Portugezen, Engelsen en Nederlanders, gingen er naar toe om spullen te kopen en verkopen. Dat alles kwam helaas plotseling ten einde toen de Khmers, toen Birmanen genoemd, in 1767 Ayutthaya binnenvielen en met de grond gelijk maakten. Alle Thai die het gevecht overleefden werden tot slaaf gemaakt.

Gelukkig voor het Thaise volk was er de jonge generaal Taksin, die in 1768 koning werd en in 1770 (3 jaar na de val van Ayutthaya) het oude koninkrijk weer heroverde. Hij moest echter zo veel vechten dat hij op een gegeven moment gek werd. Op 6 april 1782 werd generaal Chakri de eerste koning van de Chakri-dynastie; zijn officile naam was koning Rama 1. Die dynastie (Koninklijke familie) regeert nog steeds. Tegenwoordig is koning Bhumibol koning van Thailand; hij is de 9e koning van Chakri-afkomst en heet dus eigenlijk Rama 9. Koning Rama 1 was heel verstandig en verplaatste de hoofdstad van zijn rijk naar de overkant van de rivier, naar het huidige Bangkok. Daar werden grote paleizen en tempels gebouwd en een bloeiende stad ontstond.

Eigenlijk is het sindsdien nog maar 1 keer erg fout gegaan. In 1827 werd Thailand aangevallen door Laos (ten noord-oosten van Thailand). De vijandelijke troepen stonden bijna in Bangkok maar werden uiteindelijk verslagen. Doordat de koningen die hierna aan de macht kwamen erg intelligent waren, is Thailand nooit een kolonie van een Europees land geworden. Koning Rama 4 koos ervoor in Europa te gaan studeren en deed daar een heleboel kennis op. Hij tekende handelsverdragen en bouwde de industrie op. Ook was hij een groot voorstander van onderwijs voor iedereen. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Chulalongkorn. In deze eeuw zijn er een aantal staatsgrepen geweest die iedere keer voor onrust zorgden. Op 23 februari 1991 werd de 17e staatsgreep van deze eeuw gepleegd. Ene generaal Suchinda benoemde zichzelf tot premier. Toen hij echter te hardhandig ingreep tegen protestanten kreeg hij koning Bhumibol tegen zich. Omdat deze koning heel erg geliefd is, was Suchinda gedwongen om af te treden. Sinds 1992 is er een democratische regering, alhoewel veel mensen wel denken dat er veel aan vriendjespolitiek wordt gedaan.

Evenementen

Augustus      12         Moederdag (tevens verjaardag van koningin Sirikit)
September    07         Boeddhistische ceremonie Wan Saart Thai
Oktober        02-08    Verlichte boten festival op de Mekong rivier tot en met 8 oktober
Oktober        04        Wassen kasteel festival in de tempel Wat Phratat Choengchum Woramahawihan, Provincie Sakhon Nakhon
Oktober        07        Ok Phansa Boedhistische feestdag
Oktober        21-30    Vegetarisch festival tot en met 30 oktober in de provincie Trang en in Phuket
Oktober        23        Chulalonkorn dag (Herdenkingsdag van Koning Chulalongkorn (Rama V). Overleden in 1910)
November     01-15    Loi Krathong Festival op de Chao Phraya Rivier in Bangkok tot en met 15 november
November     01-05    Loi Krathong Festival in Sukhothai
November     04-05    Loi Krathong Festival in Ayutthaya
November     04-08    Loi Krathong Festival in de provincie Tak
November     11-12    Phimai Festival en bootraces gehouden in het park van Phimai in de provincie Nakhon Ratchasima
November     18-19    Olifanten groeperen in de provincie Surin
December     02-09    Koningsregatta in Phuket (20ste keer)
December     15-17    Bangkok Jazz Festival

Zie ook de kalender

 

Top

Klimaat

Het grootste gedeelte van Thailand heeft een tropisch savanneklimaat met drie seizoenen:

  1. Het droge seizoen (december - maart). Koelere temperaturen.
  2. Het warme seizoen (april - juni). Hoge temperaturen
  3. Het regenseizoen (juni - oktober). Meeste neerslag van het jaar. Koelere temperaturen. In November is het wat droger. Soms wordt dit een overgangsseizoen genoemd.

Het zuidelijkste gedeelte van Thailand heeft een tropisch moessonklimaat met vrijwel het hele jaar hoge temperaturen en veel neerslag.

De gemiddelde temperatuur in Thailand is zo'n 26 tot 30 graden Celsius.  Onderstaand de tabel voor Bangkok:

Maand Gemiddelde
 Temperatuur
Uren Zon Neerslag
Januari 32 9 1
Februari 30 9 2
Maart 31 9 2
April 32 9 4
Mei 31 7 13
Juni 31 6 12
Juli 30 6 13
Augustus 30 5 15
September 30 5 18
Oktober 29 6 14
November 29 8 5
December 28 8 1

Per jaar valt er gemiddeld zo'n 1200 tot 1400 mm neerslag, maar in het zuiden loopt dat soms wel op tot 2400 mm. (Vergelijking: in Nederland valt er gemiddeld zo'n 700 tot 800 mm neerslag)
Hieronder treft u de huidige weersituatie in Thailand (gemeten op het vroegere Internationale vliegveld Don Muang, Bangkok).

  Klik voor Bangkok, Thailand vooruitzichten

Top

 

Geografie

Thailand is een koninkrijk in Zuidoost-Azi. De 65 miljoen inwoners noemen hun land Prathet Thai wat "Land van de Vrijen" betekent. Zeer toepasselijk, want van de landen in Zuidoost-Azi is Thailand het enige dat nooit door Europeanen is gekoloniseerd. (Overigens is de naam vrij recent; tot 1939 heette het land Siam.) Thailand grenst in het westen en noordwesten aan Myanmar (Birma), in het noordoosten en oosten aan Laos, in het oosten aan Cambodja en in het uiterste zuiden aan Maleisi.

Het heeft een lange kust (1875 km) aan de Golf van Thailand en een korte aan de Andamanse Zee. Het land heeft een bijzondere vorm, die wel vergeleken wordt met een olifant: het centrale deel is de kop, het langgerekte deel op het Maleisische schiereiland de slurf. Het land heeft hoge bergen in het noorden en bergketens langs de grens met Myanmar. In het noordwesten ligt de hoogste berg, de Doi Inthanon (2595 m.) Het centrale deel van Thailand bestaat uit een vruchtbare laagvlakte, aan de oostkant begrensd door de Phetchabun bergen. Verder naar het oosten ligt de vrij droge Khorat Hoogvlakte.

De hoofdstad Bangkok ligt aan de Chao Phraya, de belangrijkste rivier van het land. De Chao Phraya is een samenvloeiing van drie andere rivieren: Nan, Ping en Yom, die ontspringen in de hoge bergen in het noorden. De loop van deze rivieren is vaak zeer kronkelig.

Een belangrijke rivier voor de hele regio, de Mekong, vormt het grootste deel van de grens met Laos. Lang geleden was heel Zuidoost-Azi bedekt met tropisch regenwoud. Daar is weinig meer van over, behalve in onherbergzame gebieden, vooral langs de grens met Myanmar. Overal elders is woud gekapt of afgebrand voor landbouw. In 1981 was meer dan de helft van het landoppervlak met bos bedekt; nu is dat nog maar 20%.

Langs de kust staan mangrovebossen. De bomen in deze bossen hebben hoge wortels die bij vloed onder water komen te staan. Maar ook deze mangroven moeten steeds vaker wijken voor de toeristische ontwikkeling van kustgebieden. Dat daarmee ook een natuurlijke bescherming tegen vloedgolven verdwijnt, bleek bij de tsunami van 26 december 2004.

Thailand wordt omgeven door bergketens. In het westen liggen bergen die tussen de 600 en 900 meter hoog zijn. De hellingen zijn begroeid met tropisch regenwoud, en de grillige rotsformaties maken dit een onherbergzaam gebied. Er lopen twee grote rivieren doorheen, de Kwei Noi en Kwei Yai.

In het noorden, dat deel uitmaakt van het grote Yunnan-Shan-Laos plateau, zijn de bergen veel hoger; sommigen hebben toppen van ongeveer 1500 meter. Ook deze hellingen zijn dik begroeid met bossen, alhoewel de laatste jaren veel bomen gekapt zijn. Dit komt door de activiteiten van boeren en bosbouwers in deze omgeving.

In het oosten, is het gebergte lang zo hoog niet meer. Op de relatief vlakke stukken zijn erg veel natuurparken te vinden. In het zuidoosten daarentegen heeft de natuur het een stukje zwaarder. Er valt weinig neerslag en de boeren hebben daar onder te lijden.

Tot slot is er nog, wat men noemt de centrale vlakte, waar ook Bangkok in ligt. Dit wordt omgeven door de bovenstaande gebieden en is het land dat in het stroomgebied van de grote rivier M nam Chao Phraya ligt. Hoewel de neerslag hier beneden de 1500 mm per jaar ligt, voert de rivier genoeg water aan voor irrigatie en de drinkwatervoorziening.

 

Top

Economie

Het geld
Het Thaise geld heet de Baht. 1 Baht is onderverdeeld in 100 satang. De koers van de Baht ligt momenteel (februari 2007) rond de 2 cent,
De hoogste waarde in bankbiljetten is 1000 Baht (ongeveer 20 EURO dus).
Om je een beeld te geven hoeveel dat geld waard is: een Magnumijsje kost 17 Baht, een flesje water 10 Baht en een ritje in een taxi begint bij 35 Baht.

 

Thais geld aanschaffen in Nederland is onnodig duur. U krijgt altijd een veel betere koers bij de Thaise banken. In Thailand kunt u met uw bank- en giro- pinpas Thais geld pinnen uit vele duizenden geldautomaten. Op uw bank- of giropas moet wel het Maestro/Cirrus logo afgebeeld zijn. De pinautomaat geeft u uw geld tegen de normale bankkoersen. Omdat u pint in het buitenland betaalt u een provisie van ongeveer 1%. De afrekening vindt u bij thuiskomst op uw bankafschriften. U kunt in Thailand maximaal 20.000 Baht per kaart per dag pinnen met uw pinpas. u Kunt in Thailand natuurlijk bij de meeste banken met uw pas aan de balie geld krijgen. Hiervoor moet u wl uw paspoort meenemen. Bedenk dat er buiten de toeristische gebieden weinig of geen pinautomaten zijn; neem voor die gebieden voldoende contant geld mee. Meestal kunt u ook in Thaise hotels geld wisselen, maar daar krijgt u een veel slechtere koers!

Eind jaren zeventig begon in Thailand een gestage economische groei. Die werd ruw onderbroken in 1997, toen de koers van de Thaise Baht instortte. Als gevolg daarvan gingen veel bedrijven failliet en liepen de werkloosheid en het betalingstekort hoog op. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moest te hulp schieten. Thailand heeft zich opvallend snel hersteld van deze zware economische crisis. Al in 1998 was de koers van de Baht weer stabiel en begon een nieuwe periode van groei. Na de verkiezingsoverwinning van zakenman Thaksin Shinawatra in 2001 kreeg de economie extra impulsen. Hij pompte veel geld in het land, onder andere door investeringen in infrastructuur (wegen, openbaar vervoer, telecommunicatie) en financile donaties aan arme boeren. Waar de economische groei in veel Westerse landen stagneerde, groeide de Thaise economie in 2004 met 6%. Sommige economen waarschuwen dat Thailand opnieuw een zeepbeleconomie opbouwt die ieder moment uit elkaar kan spatten. In september 2006 werd Thaksin via een fluwelen staatsgreep afgezet. Nog steeds werkt een groot deel van de bevolking in de landbouw. Rijst, tapioca, rubber en kokos zijn belangrijke exportproducten. Ook is Thailand een grote leverancier van kippenvlees, maar sinds de uitbraak van vogelpest is daar enigszins de klad in gekomen. Bangkok is het centrum van economische activiteit. Veel internationale bedrijven hebben er kantoren, omdat het een goede uitvalsbasis is voor heel Zuidoost-Azi. In en rond de stad zijn verder elektrotechnische en chemische bedrijven gevestigd. Een groot probleem is de verkeerschaos in de Thaise hoofdstad. Ondanks nieuwe snelwegen, fly-overs en de aanleg van een metro raken de straten van Bangkok elke dag verstopt. Thailand heeft de status van ontwikkelingsland allang afgeschud, alhoewel er zeker nog arme regios zijn. Het Isan gebied in het noordoosten is er een voorbeeld van. De bevolking van het kale en droge gebied heeft weinig andere keus dan naar Bangkok te trekken om werk te vinden. De onrust in het uiterste zuiden is onder meer te verklaren doordat de moslims daar zich achtergesteld voelen, terwijl de rest van het land economisch bloeit.

Top